zavřít
Marie Amálie Habsburská

římskoněmecká císařovna, královna česká

Narození:
22. 10. 1701 , Vídeň
Úmrtí:
11. 12. 1756  ve věku 55 let,  Mnichov  †
Znamení:
váhy  
Výška:
přidej výšku
Hodnotit:
Líbí Nelíbí

7 se líbí, 0 se nelíbí

ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI

Arcivévodkyně Marie Amálie byla mladší dcera císaře Josefa I. a Amálie Vilemíny. Narodila se ve Vídni, necelý měsíc po smrti svého bratra Leopolda Josefa. Její dětství ovlivnila právě skutečnost, že ani její otec, ani strýc neměli mužsého potomka, a habsburské dědictví tak mělo připadnout jedné ze čtyř dcer. Také Marie Amálie se zpočátku stala pouhou figurkou na politické šachovnici. Poté, co se bavorskému kurfiřtovi Maxmiliánu Emanueloi nepodařilo získat pro svého syna za manželku starší dceru císaře Josefa I. arcivévodkyni Marii Josefu, soustředil svou pozornost právě na tehdy šestnáctiletou Marii Amálii. Roku 1717 se mnichovský a videňský dvůr dohodly na brzském sňatku;ke svatbě arcivévodkyně a jejího o čtyři roky staršího snoubence Karla Albrechta však došlo až v říjnu 1722, poté, co se Marie Amálie i její snoubenec ve svatební smlouvě zavázali dodržovat ustnovení pragmatické sankce. Svatba se konala ve Vídni, kde bylo také arcivévodkyni předáno milionové věno. Manželství bylo díky tolerantnosti Marie Amálie vcelku šťastné a brzy je také zaplnilo sedm dětí, z nichž dcera Marie Josefa se později stala manželkou svého bratrance, císaře Josefa II. Kromě starosti o rodinu se však Marie Amálie živě zajímala o všechen společenský život své doby. Roku 1729 byl na její popud obnoven Řád rytířů sv. Jiří ze svých příjmů poskytla vysoké finanční částky na rozvoj církevní charity v Bavorsku, zakládala nové kostely a organizovala dvorní poutní cesty. Mimo to však projevovala velký zájem o všemožné kulturní akce, dotovala operní představení a hlavně se přímo vášnivě účastnila loveckých akcí. Její život se ovšem radikálně změnil po smrti strýce císaře Karla VI. Přes uznání pragmatiké sankce při sňatku vznesli koncem roku 1740 bavorský kurfiřt Karel Albert a jeho manželka Marie Amálie nárok na habsburské dědictví. Zpočátku dosáhl Karel Albert úspěchu a byl korunován na českého krále. Této korunovace se Marie Amálie nezúčastnila, neboť české země v té době byly bojištěm a Karel Albert nechtěl riskovat manželčin život. Vrcholu dosáhl bavorský kurfiřt svou korunovací na císaře v lednu 1742. Následoval však pád, neboť během stejného roku armáda Marie Terezie nejen vytlačila bavorské a francouzské vojsko z Čech a Rakous, ale dokonce obsadila i celé Bavorsko. Tento nepříznivý vývoj velmi zasáhl Marii Amálii, jež se od té chvíle stala představitelkou \"mírové\"strany na bavorském dvoře. Poté co Karel Albert v lednu 1745 zemřel, prosadila císařovna vdova ukončení nepřátelství se svou sestřenicí Marií Terezií. Mír uzavřený mezi Vídní a Mnichovem ve Füssenu tak byl uzavřen právě zásluhou Marie Amálie. Poté se císařovna vdova zcela stáhla z veřejného života a zbývajících dvanáct let prožila ve své rezidenci v Mnichově, kde také 11. prosince 1756 zemřela. …zobrazit celý životopis

Upravit životopis

Životopis

Arcivévodkyně Marie Amálie byla mladší dcera císaře Josefa I. a Amálie Vilemíny. Narodila se ve Vídni, necelý měsíc po smrti svého bratra Leopolda Josefa. Její dětství ovlivnila právě skutečnost, že ani její otec, ani strýc neměli mužsého potomka, a habsburské dědictví tak mělo připadnout jedné ze čtyř dcer. Také Marie Amálie se zpočátku stala pouhou figurkou na politické šachovnici. Poté, co se bavorskému kurfiřtovi Maxmiliánu Emanueloi nepodařilo získat pro svého syna za manželku starší dceru císaře Josefa I. arcivévodkyni Marii Josefu, soustředil svou pozornost právě na tehdy šestnáctiletou Marii Amálii.

Roku 1717 se mnichovský a videňský dvůr dohodly na brzském sňatku;ke svatbě arcivévodkyně a jejího o čtyři roky staršího snoubence Karla Albrechta však došlo až v říjnu 1722, poté, co se Marie Amálie i její snoubenec ve svatební smlouvě zavázali dodržovat ustnovení pragmatické sankce.

Svatba se konala ve Vídni, kde bylo také arcivévodkyni předáno milionové věno. Manželství bylo díky tolerantnosti Marie Amálie vcelku šťastné a brzy je také zaplnilo sedm dětí, z nichž dcera Marie Josefa se později stala manželkou svého bratrance, císaře Josefa II. Kromě starosti o rodinu se však Marie Amálie živě zajímala o všechen společenský život své doby. Roku 1729 byl na její popud obnoven Řád rytířů sv. Jiří ze svých příjmů poskytla vysoké finanční částky na rozvoj církevní charity v Bavorsku, zakládala nové kostely a organizovala dvorní poutní cesty. Mimo to však projevovala velký zájem o všemožné kulturní akce, dotovala operní představení a hlavně se přímo vášnivě účastnila loveckých akcí.

Její život se ovšem radikálně změnil po smrti strýce císaře Karla VI. Přes uznání pragmatiké sankce při sňatku vznesli koncem roku 1740 bavorský kurfiřt Karel Albert a jeho manželka Marie Amálie nárok na habsburské dědictví. Zpočátku dosáhl Karel Albert úspěchu a byl korunován na českého krále. Této korunovace se Marie Amálie nezúčastnila, neboť české země v té době byly bojištěm a Karel Albert nechtěl riskovat manželčin život. Vrcholu dosáhl bavorský kurfiřt svou korunovací na císaře v lednu 1742. Následoval však pád, neboť během stejného roku armáda Marie Terezie nejen vytlačila bavorské a francouzské vojsko z Čech a Rakous, ale dokonce obsadila i celé Bavorsko. Tento nepříznivý vývoj velmi zasáhl Marii Amálii, jež se od té chvíle stala představitelkou \"mírové\"strany na bavorském dvoře.

Poté co Karel Albert v lednu 1745 zemřel, prosadila císařovna vdova ukončení nepřátelství se svou sestřenicí Marií Terezií. Mír uzavřený mezi Vídní a Mnichovem ve Füssenu tak byl uzavřen právě zásluhou Marie Amálie. Poté se císařovna vdova zcela stáhla z veřejného života a zbývajících dvanáct let prožila ve své rezidenci v Mnichově, kde také 11. prosince 1756 zemřela.

Hledáte také jako: Marie Amálie Habsburskáová, Marie Amálie, Marie Habsburská
Rychlá navigace:novinky |diskuse